Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1215526
  • Do końca roku: 63 dni
  • Do wakacji: 239 dni

Kontakt

ul. Zygmunta Krasińskiego 3

56-420 Bierutow

Tel: (71) 314-62-25

E-mail: spbierutow@bierutow.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

ZARZĄDZENIE Nr 40 /2020

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE

 

z dnia 28 października 2020 r.

 

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 29 października 2020 na czas do 2 listopada 2020r.

 

 

 


 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  26.10.2020

 


 

 

Jak organizować sobie naukę zdalną w domu

Poradnik dla uczniów

 


 

 

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od 17.10.20. dotyczącymi komunikacji publicznej, wnosimy zmiany w przyjazdach dzieci do szkół w miejscowościach: Solniki Małe 7:48(było 7:45), Kijowice 7:18(było 7:45).

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 39 /2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 16 października 2020 na czas do 30 października 2020r.

 


 


 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna
w Oleśnicy

informacja


 

 

Oferty taneczna dla dzieci i młodzieży :

 

 
 

 


 

Psycholog Agnieszka Bogusz zaprasza na dyżur psychologa w Fundacji Promyk

 


 

 

Regulamin  basenu  "Umiem pływać"

 


 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

  

 

Konsultacje  z rodzicami

 


 


 

Informacja w sprawie korzystania z dziennika elektronicznego

 

Informujemy, że od roku szkolnego 2020/2021 Szkoła Podstawowa w Bierutowie korzysta z dziennika elektronicznego VULCAN.
Należy przekazać wychowawcy adres e-mail rodzica , który zostanie  wprowadzony do dziennika .
Każdy z rodziców powinien indywidualnie założyć konto rodzica.
Taka sama instrukcja dotyczy konta uczniów.
 
Adres dziennika elektronicznego      https://uonetplus.vulcan.net.pl/bierutow
 
 

 

OKiS zaprasza

  

 

 

PRZYDZIAŁ SAL NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 


 

Na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

 

W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

 

Wprowadzone w szkole procedury i zasady  określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

                                                                                                      

 

 

COVID 19 - komunikat dla rodziców

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE

 

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

 

 


 

Informacje dotyczące dowozów

 

 

                                              


 

 

Informacje dotyczące koronawirusa


 

                                                                                            


 

 

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

 

 

 

„Nowoczesne szkoły- wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych

 

na terenie Gminy Bierutów”

 

 

regulamin projektu

 


 

Komunikat MEN I GIS w sprawie chorób zakaźnych

 


 

Program Fair Play w Szkole Podstawowej w Bierutowie

 

 


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole

           Film został wykonany przez frimę Bo Studio wideofilmowanie, fotograf, studio nagrań.